Budgetcoaching voor particulieren.

Wanneer er geen schulden zijn.

Het hebben van financiële problemen betekent echt niet altijd het hebben van schulden.
Veel mensen hebben het maandelijks zwaar om rond te komen.
Dat kan vele oorzaken hebben zoals inkomensdaling door baanverlies, een scheiding of bijvoorbeeld pensioen.
Het is enorm lastig om de uitgaven aan te passen wanneer het inkomen daalt, want de vaste lasten dalen immers niet ineens mee.
Met een budgetcoach kunt u kijken naar wat de mogelijkheden zijn en waar de kansen liggen.
hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen en behoeftes en u hoeft dus niet bang te zijn, dat u wordt verteld om de auto / hond of luxe goederen direct de deur uit te doen.
Ook gaan wij u niet vertellen dat u moet stoppen met roken of nooit meer een dagje weg kunt.
Wel gaan we samen kijken waar bij u reeële besparingsmogelijkheden zitten.

Wanneer er een paar schulden zijn of enkele achterstanden.

Soms is er echter wel sprake van schulden.
Wanneer u met regelmaat moet schuiven met uw budget, af en toe aanmaningen ontvangt en dat weer oplost door andere rekeningen te laten liggen, dan is het zeer verstandig om aan de bel te trekken.
Er is in dit soort situaties vaak nog heel veel mogelijk.
Ook hier gaan we samen kijken hoe de inkomsten en uitgaven meer op elkaar afgestemd kunnen worden en misschien kunnen we afspraken maken met betrekking tot de achterstanden, zodat u weer gerust kunt slapen.

Wanneer er veel schulden zijn.

Maar wat nu als het niet meer bij het heen en weer schuiven van de inkomsten blijft?
Wat als u elke maand standaard aanmaningen ontvangt of deurwaardersexploten en er wordt gedreigd met beslaglegging of bijvoorbeeld huisuitzetting?
Neem in zo’n geval direct contact op en wacht niet langer!
Wij helpen u om alles op een rijtje te zetten en te kijken hoe nijpend de situatie is.
Vaak moet er direct actie ondernomen worden en ook dan zijn wij er voor u.
Waar het soms niet lukt om betaalafspraken te maken met deurwaarders, lukt dat vaak wel wanneer u hulp krijgt van een budgetcoach omdat alles dan inzichtelijk is gemaakt.
Zo weet ook een deurwaarder of incassobureau exact waar ze aan toe zijn en is een betalingsregeling vaak wel mogelijk.

Schuldregeling:
In het enkele geval, dat er geen andere mogelijkheid meer is, zal er een schuld regeling via de gemeente moeten worden aangevraagd.

Maar ook dan staat u er niet alleen voor.
Misschien heeft u zich al aangemeld maar ziet u op tegen de enorme berg administratie, die u kant en klaar dient mee te nemen zodat de aanvraag behandeld kan worden.

Als budgetcoach (in Brabant / Zeeland en Zuid Holland) kunnen wij u helpen om het dossier zo volledig mogelijk in te leveren en de aanvraag hiermee makkelijker te maken en in veel gevallen, ook sneller.

Betaling:
Natuurlijk is het lastig wanneer u financieel niet rond kunt komen, om dan geld uit te geven aan een Budgetcoach.
Dat voelt dubbel en begrijpen wij ook zeker.
Echter haalt u de kosten er vaak binnen een paar maanden weer uit en gaat u daarna weer eindelijk iets opbouwen. Het levert dus enorm veel voordeel op.

In situaties waarbij het absoluut niet mogelijk is om dit zelf te betalen, kan er vaak hulp gevraagd worden bij instanties die dit traject dan voor u voldoen.
Denk aan de gemeente, uw werkgever, de ziektekostenverzekeraar maar soms ook de verhuurder of hypotheekverstrekker.
Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Focus Budgetcoaching - budgetcoach - financieel coach - zevenbergen - roosendaal - breda - bergen op zoom - etten leur - moerdijk - Budgetcoach Noord Brabant

Werkgevers

Heeft u medewerkers met financiële problemen?
Een werkgever is al snel € 13.000 per jaar kwijt aan een medewerker met schulden.

Uit onderzoek van het NIBUD is gebleken dat ruim 62 procent van de werkgevers personeel heeft met financiële problemen en brengen deze problemen voor een werkgever vaak hoge kosten met zich mee.
Denk aan de kosten bij een loonbeslag maar ook het hoger ziekteverzuim en verlies van productiviteit. Niet alle medewerkers durven met hun financiële problemen naar hun werkgever toe te stappen of weten niet dat ze hiervoor terecht kunnen.

Hoe is dit bij u geregeld?

Vanwege de hoge kosten die gemaakt worden voor werknemers met financiële problemen is het als werkgever niet onverstandig om hierin te ondersteunen.
Wanneer een personeelslid al langere tijd te maken heeft met bijvoorbeeld schulden, verhoogt dit de kans op stress en ziekteverzuim aanzienlijk.
Tevens wordt het heldere denken hierdoor verstoord waardoor menigeen zelf geen uitzicht ziet uit de situatie.

Hierbij kan een budgetcoach helpen door weer structuur aan te brengen, grip te krijgen op de situatie en te zorgen voor hernieuwde financiële zelfredzaamheid.

Een budgetcoach is gespecialiseerd in zowel kleine als grote financiële vraagstukken, het (her)krijgen van inzicht, het helpen bij het maken van afspraken bij schulden en zelfs begeleiding binnen een schuldhulpverleningstraject.

 
Hoe herkent u of uw medewerker financiële problemen heeft?
Focus Budgetcoaching - budgetcoach - financieel adviseur - zevenbergen - roosendaal - breda - bergen op zoom - etten leur - moerdijk

Signalen

Natuurlijk loopt niet iedereen met zijn situatie te koop en zal niet iedere medewerker bij u aankloppen.

Toch zijn er voldoende signalen om te vermoeden dat uw personeelslid financiële problemen ondervindt.
Denk hierbij niet alleen aan de duidelijke signalen zoals het steeds vaker vragen van een voorschot maar ook meer ziekteverzuim, minder productiviteit, in het algemeen meer prikkelbaar, niet aanmelden voor (betaalde) personeelsuitjes en zich erg afzijdig houden, waar dat eerst niet het geval was.
Wanneer er duidelijke veranderingen hebben plaats gevonden in het gedrag van een medewerker kan dit een gevolg zijn van financiële problemen.
Kan, want dit hoeft natuurlijk niet.
Maar merkt u gedragsveranderingen op? Maak het bespreekbaar.

Werkwijze

Wanneer u denkt dat Focus Budgetcoaching iets voor u kan betekenen, plannen we eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.
Dit kan persoonlijk bij u op locatie maar ook via telefoon of Teams worden ingepland. Tijdens dit gesprek wordt u de meerwaarde van het inschakelen van een budgetcoach uitgelegd en krijgt u antwoord op alle vragen.
Zo werken wij als budgetcoach in een uitgebreide regio, van Noord Brabant en Zeeland tot in Zuid Holland.

Nadat u als werkgever heeft besloten dat u uw werknemer wilt helpen wordt er een vrijblijvend gesprek met de werknemer ingepland.
Aan de hand van dit gesprek wordt er een coachplan opgesteld, inclusief planning en te verwachten verloop van het traject.
In dit coachplan staat uitgewerkt voor welk pakket er wordt gekozen en wordt dit voor u als werkgever onderbouwd.
Tevens ontvangt u met het coachplan de offerte.
Na schriftelijk akkoord op de offerte wordt het traject in werking gesteld.

Focus Budgetcoaching - budgetcoach - financieel adviseur - zevenbergen - roosendaal - breda - bergen op zoom - etten leur - moerdijk

Halverwege het traject ontvangt u als werkgever een tussentijdse evaluatie zodat u weet hoe uw medewerker tijdens het traject met de aangeboden hulp om gaat.
Tevens kan er desgewenst nog bijgestuurd worden indien dit noodzakelijk is. 
Aan het eind van het traject ontvangt u de eindevaluatie en tot 3 maanden na het traject kan de medewerker nog contact opnemen indien er nog vragen of problemen ontstaan.
Zo weet u zeker dat uw medewerker niet aan zijn / haar lot wordt over gelaten.

Hulp voor nabestaanden

Wanneer een dierbare overlijd, komt er veel op je af.

Wanneer een dierbare overlijd komt er veel op je af. Als nabestaanden heb je naast heel veel verdriet ineens een begrafenis of crematie te regelen. Maar dat niet alleen. Plotseling wordt je geconfronteerd met allerlei instanties die je op de hoogte moet brengen van het overlijden van een dierbare. Er moet van alles aan papierwerk geregeld worden, polissen worden nagekeken, rekening worden omgezet op naam en abonnementen worden opgezegd.

Overlijdensakte

Hiervoor is vaak de overlijdensakte nodig wat constant veel verdriet oproept.

Bij een overlijden worden een aantal instanties automatisch ingelicht maar een groot deel zult u zelf moeten doen. Omdat dit een zware taak is voor veel nabestaanden of omdat men gewoon niet weet waar men moet beginnen, kan Focus Budgetcoaching hierin ondersteuning bieden.

Wat kunnen wij voor u doen?

- Administratie ordenen
- Een lijst opstellen met alle te informeren instanties
- Overzicht creëren in de te nemen stappen
- Formulieren invullen om polissen / rekeningen over te zetten op naam / bevoegdheden aan te passen.
- Abonnementen opzeggen
- Verzekeringspolissen nakijken, welke zijn er niet meer nodig of kunnen worden gewijzigd
- Contact leggen met de notaris in geval van testament
- Eventuele automatische incasso's stopzetten of creditcards opzeggen
- Nieuwe maandbegroting maken wanneer u als partner achter blijft. Komt u nog wel uit met wat u nu te besteden heeft?
- Kijken of de overledene voldoende verzekerd was om de begrafenis / crematie te bekostigen en wat te doen wanneer dat niet het geval blijkt.
- Indien nodig (en mogelijk) contact opnemen met de gemeente voor een verlaging van de gemeentelijke heffingen
- Het opheffen van social media kanalen zoals bijvoorbeeld facebook en instagram.

Kortom, al het papierwerk uit handen nemen.

Bent u nabestaande en weet u niet hoe u alles moet regelen?

Doet het u te veel verdriet om keer op keer de situatie uit te leggen en geconfronteerd te worden zo kort na het overlijden? Heeft u geen overzicht meer omdat er zo veel op u af komt.

Neem dan vrijblijvend contact op.
Samen kunnen we kijken wat wij voor u kunnen betekenen en hoe we kunnen helpen.

Neem vrijblijvend contact op.

Budgetcoach en financieel coach in Noord Brabant / Zeeland en Zuid Holand.

06 177 69 474

Bereikbaar van 8.00 – 18.00

Zevenbergen, Noord Brabant